Místní knihovna v Lavičkách


O knihovně

Půjčovní doba
Pátek od 16:30 do 18:30 hodin
Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu.

Služby
Půjčování knih je zdarma.
Internet je na požádání k dispozici v místnosti Obecního úřadu.

Kontakt
Knihovnice – Marie Malcová
tel.: 566 522 763 (OÚ)
Místní knihovna v Lavičkách, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel
Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí

Knihovní řád

Statistika pro rok 2021
- 1755 knih ve vlastním fondu
- 21 registrovaných čtenářů (z 571 obyvatel obce)

Kontakt: 566 522 763